Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ Національного університету «Чернігівська політехніка»

У структурі Національного університету «Чернігівська політехніка» чільне місце посідає редакційно-видавничий відділ (РВВ), створений у березні 1991 року.

>Сьогодні РВВ – це сучасний видавничо-поліграфічний комплекс, основними завданнями якого є редагування, підготовка до друку та тиражування наукової і навчально-методичної літератури з метою забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності університету, а також оформлення замовлень та виготовлення документів про освіту.

РВВ, зокрема, здійснює передвидавничу підготовку, редагування, макетування та друк наукових журналів, а також збірників наукових праць, матеріалів конференцій та круглих столів, монографій, авторефератів та дисертацій тощо.

Також РВВ надає такі види поліграфічних послуг:

– роздрук та ксерокопіювання з чорно-білим та кольоровим зображенням формату А4, А3;

– ламінування (одно- та двостороннє формату А4, А3);

– сканування з чорно-білим та кольоровим зображенням формату А4, А3 (зокрема і з розпізнаванням);

– брошурування поліграфічної продукції металевими та пластиковими пружинами;

– скріплення поліграфічної продукції металевими скобами;

– канальне брошурування дипломних робіт у тверду обкладинку тощо.

Національний університет «Чернігівська політехніка» внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво ДК № 7128 від 18.08.2020 р.).

Видання Національного університету «Чернігівська політехніка» охоплюють різноманітні галузі знань: економіка, математика, фізика, механіка, електроенергетика, хімія, радіотехніка, електроніка, інформатика, товарознавство, менеджмент, державне управління, право, соціальна робота та ін.

Відділ має свій ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN.

Характерною рисою РВВ є відповідальне ставлення до якості наших видань, а також відкритість та індивідуальний підхід до кожного замовника.

 Отримати послуги можна за адресою:

  • м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1, каб. 310.
  • м. Чернігів, вул. Козацька, 1Б.

 

Довідки за телефоном:

  • (04622) 665-146
  • 38 (063) 702-37-45
  • 38 (096) 870-21-92
  • e-mail: riocomp2@ukr.net

Контактна особа: Колот Тетяна Миколаївна, начальник РВВ