БАКАЛАВР (на базі диплому молодшого спеціаліста; бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутих за іншою спеціальністю)

 

Спеціальність Освітня програма Програми фахових вступних випробувань (ФВВ))/
Творчих конкурсів (ТК)
017 Фізична культура і спорт Фітнес та рекреація Програма ТК
022 Дизайн Дизайн середовища Програма Творчого конкурсу
Програма Творчого конкурсу20
Програма Творчого конкурсу21
051 Економіка Економіка Програма ФВВ
053 Психологія Психологія бізнесу та дизайн мислення Програма ФВВ
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Програма ФВВ
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Програма ФВВ
073 Менеджмент 1. Менеджмент Програма ФВВ

Програма ФВВ

Програма ФВВ

2. Менеджмент креативних індустрій і соціальних інновацій
3. Управління персоналом та економіка праці
075 Маркетинг Бізнес-маркетинг та інтернет-комунікації Програма ФВВ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Програма ФВВ
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) Програма ФВВ (з відповідною освітою) Програма ФВВ Історія України
(без відповідної освіти)
101 Екологія Екологія Програма ФВВ
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Програма ФВВ
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека Кібербезпека
131 Прикладна механіка 1. Технології машинобудування Програма ФВВ
2. Технології та устаткування зварювання
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Програма ФВВ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Програма ФВВ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Програма ФВВ
171 Електроніка Електроніка роботизованих систем та комплексів Програма ФВВ
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія Програма ФВВ
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології Програма ФВВ
191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Програма Творчого конкурсу
Програма творчого конкурсу20
192 Будівництво та цивільна інженерія Комп’ютерні технології в будівництві Програма ФВВ
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Програма ФВВ
201 Агрономія Агрономія Програма ФВВ
205 Лісове господарство Лісове господарство Програма ФВВ
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія, ерготерапія Програма ФВВ
231 Соціальна робота Соціальна робота Програма ФВВ
242 Туризм Туризм Програма ФВВ
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність Програма ФВВ
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Програма ФВВ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Програма ФВВ