МАГІСТР

Для спеціальнотсі 081 Право магістерський комплексний тест (МКТ)

Для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» та 28 «Публічне управління та адміністрування» магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

 

Спеціальність Освітня програма Програми фахових вступних випробувань (ФВВ)/
Творчих конкурсів (ТК)
022 Дизайн Дизайн візуальних комунікацій** Програма ТК
051 Економіка  Економіка довкілля і природних ресурсів Програма ФВВ
053 Психологія Психологія бізнесу** Програма ФВВ
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Програма ФВВ
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Програма ФВВ
073 Менеджмент 1. Менеджмент Програма ФВВ
2. Управління персоналом та економіка праці Програма ФВВ
3. Управління і адміністрування у сфері охорони здоров’я Програма ФВВ
075 Маркетинг Маркетинг Програма ФВВ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Програма ФВВ
081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) магістерський комплексний тест (МКТ)
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Програма ФВВ
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Програма ФВВ
Комп’ютерна інженерія та промислова автоматизація Програма ФВВ
125 Кібербезпека Кібербезпека Програма ФВВ
131 Прикладна механіка 1. Технології машинобудування Програма ФВВ
2. Технології та устаткування зварювання Програма ФВВ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Програма ФВВ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Програма ФВВ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Програма ФВВ
171 Електроніка Електроніка Програма ФВВ
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Програма ФВВ
181 Харчові технології Харчові технології та інженерія Програма ФВВ
187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології Програма ФВВ
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Програма ФВВ
193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Програма ФВВ
201 Агрономія Агрономія Програма ФВВ
205 Лісове господарство Лісове господарство Програма ФВВ
231 Соціальна робота Соціальна робота Програма ФВВ
242 Туризм Туризм Програма ФВВ
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Програма ФВВ
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Програма ФВВ
Державна служба Програма ФВВ