Освітній ступінь магістр

Спеціальність Освітньо-професійна або освітньо-наукова програма Строк навчання Навчально-науковий інститут/факультет

Кафедра

денна заочна*
022 Дизайн Дизайн візуальних комунікацій** 1,4 Навчально-науковий інститут архітектури дизайну та геодезії

Кафедра архітектури та дизайну середовища

051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів 1,4 Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

053 Психологія Психологія бізнесу** 1,4 Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій/факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Кафедра креативних індустрій і соціальних інновацій

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

073 Менеджмент 1. Менеджмент 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі

Кафедра менеджменту та державної служби

2. Управління персоналом та економіка праці 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму

Кафедра управління персоналом та економіки праці

3. Управління і адміністрування у сфері охорони здоров’я 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі Кафедра публічного управління та менеджменту організацій
075 Маркетинг Маркетинг 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі

Кафедра підприємництва і торгівлі

081 Право Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура) 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій/юридичний факультет

Кафедра кримінального права та правосуддя

121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій та програмної інженерії

123 Комп’ютерна інженерія 1. Комп’ютерна інженерія

2. Комп’ютерная інженерія та промислова автоматизація

1,4 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних та комп’ютерних систем

125 Кібербезпека Кібербезпека 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра кібербезпеки та математичного моделювання

131 Прикладна механіка  Технології машинобудування 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра технологій машинобудування та деревообробки

 Технології та устаткування зварювання 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра технології зварювання та будівництва

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра електричної інженерії та інформаційно-вимірювальних технологій

171 Електроніка Електроніка 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 1,4 Навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій

Кафедра радіотехнічних та вбудованих систем

181 Харчові технології Харчові технології 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі

Кафедра харчових технологій

187 Деревообробні та меблеві технології Деревообробні та меблеві технології 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра технологій машинобудування та деревообробки

192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра технології зварювання та будівництва

193 Геодезія та землеустрій  Геодезія та землеустрій 1,4 Навчально-науковий інститут архітектури дизайну та геодезії

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою

201 Агрономія Агрономія 1,4 Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства

205 Лісове господарство Лісове господарство 1,4 1,4
231 Соціальна робота  Соціальна робота 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут права і соціальних технологій/факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації

Кафедра соціальної роботи

242 Туризм Туризм 1,4 Навчально-науковий інститут бізнесу, природокористування і туризму

Кафедра туризму

274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту

Кафедра автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Державна служба 1,4 1,4 Навчально-науковий інститут менеджменту, харчових технологій та торгівлі

Кафедра менеджменту та державної служби

* – Навчання здобувачів вищої освіти заочної форми навчання здійснюється на базі Центру перепідготовки та заочного навчання (крім здобувачів вищої освіти ННІ права і соціальних технологій)

** – Неакредитовані освітні програми. Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється тільки на акредитовані програми