Умови вступу іноземних гомадян

      

Для того, щоб стати студентом НУ “Чернігівська політехніка” необхідно:

1. Отримати запрошення на навчання

Відправити лист на електронну адресу inter.cnut@gmail.com з документами, необхідними для оформлення запрошення:

Оплатити послуги візової підтримки (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну). Банковські реквізити та способи оплати будуть вислані Вам по електронній пошті.

Отримати оригінал запрошення, яке необхідне для:

 • відкриття довгострокової візи категорії «D» (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну);
 • пред’явленння при прохожденні паспортного контролю

2. Прибути в Україну на навчання в установлені терміни

Прийом іноземних громадян у НУ “Чернігівська політехніка” проводиться:

 • два рази на рік (до 1 листопада і до 1 березня) – для отримання ступеня бакалавра, магістра;
 • протягом року – для навчання на підготовчому відділенні, в аспірантурі,  докторантурі.
 • Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів (включаючи оригінал запрошення на навчання) для відкриття довгострокової (студентського) візи типу “D” в Консульство України у вашій країні (якщо у вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана в запрошенні на навчання). Потреби в оформленні документів та процедуру звернення для відкриття візи необхідно уточнити на сайті міністерства закордонних справ України у вашій країні.
 • Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державної кордону для підтвердження цілі в’їзду в Україну.

3. Вступ до університету

До заяви про вступ необхідно додати такі документи:

 1. документ та додаток до нього (оригінал і копія) про раніше отриманий освітній ступінь, на основі якого здійснюється зарахування на навчання;
 2. оригінал і копія документа про зміст навчальної програми за попереднім ступенем вищої освіти, отриманими кредитами, тривалістю навчання та досягненнями за навчальними дисциплінами  – при вступі на магістратуру;
 3. копію паспорта іноземця або документа, що засвідчує особистість без громадянства;
 4. медичну довідку;
 5. поліс медичного страхування;
 6. 8 фото розміром 3,5 х 4,5 мм.

При вступі до аспірантури додатково подаються дослідницька пропозиція за вибраною науковою спеціальністю або затверджений в установленому порядку за місцем роботи / навчанню кандидата список опублікованих наукових робіт та винаходів українською або англійською мовою.

При вступі до докторантури додатково подаються українською або англійською мовою: тематичний план дисертаційної роботи для отримання вченої ступеня доктора наук; копія диплома про присвоєння попереднього наукового ступеня.

Документи, зазначені в пунктах 1-2, повинні бути перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені в пунктах 1-2, повинні бути підтверджені в країні їх видачі способом, який офіційно використовується в цій країні для такого засвідчення, і легалізовані відповідними зарубіжними установами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Пройти вступне випробування.