Центр гендерної освіти

У Національному університеті «Чернігівська політехніка» відповідно до наказу ректора від 07.12.2015 № 202 організований Центр ґендерної освіти.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Центр створено з метою надання науково-практичної допомоги науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти щодо впровадження ідей ґендерної рівності у навчально-виховний процес шляхом посилення ґендерного компоненту у змісті соціальногуманітарних дисциплін; проведення виховних заходів; організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; ліквідації всіх форм дискримінації; запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства; протидії торгівлі людьми тощо.

Станом на 01.09.2020 67% науково-педагогічних працівників Національного університету «Чернігівська політехніка» становили жінки, 33% – чоловіки (рис.1).

Станом на 01.01.2020 року в Національному університеті «Чернігівська політехніка» навчається 40 % жінок, серед числа вступників у 2020 – 32 % жінок, закінчило навчання у 2020 році  – 46 % жінок.