Студія “ГАУДЕАМУС”

Важливим напрямком організації виховної роботи у НУ “Чернігівська оплітехніка” є діяльність творчих об’єднань студентської молоді, до яких належить і творча мистецька студія “Гаудеамус”.

Головне завдання студії “Гаудеамус” – розвиток творчих здібностей студентської молоді засобами літературно-мистецької діяльності. Активними учасниками студії “Гаудеамус” є студенти всіх факультетів, в т.ч. факультету соціальної роботи (О. Биковець, М. Мартиненко, К. П’ята, А. Точона, М. Пьоришкова та ін.).

Основними завданнями мистецької студії є:

 • виховання любові до українського та світового мистецтва, рідної мови та культури;
 • формування у студентів моральних ідеалів, естетичних смаків, національної самосвідомості;
 • збереження та примноження кращих традицій естетичного, художньо-творчого виховання молоді, що склалися у вищому навчальному закладі;
 • популяризація вітчизняного та зарубіжного мистецтва;
 • ознайомлення з традиціями українського народного мистецтва як однієї зі складових виховання;
 • вивчення художньо-творчих інтересів сту­дентської молоді;
 • виявлення творчої обдарованості молоді;
 • ознайомлення студентів-студійців із історією різних видів мистецтва;
 • навчання практичним основам різних видів мистецтва;
 • розкриття творчого потенціалу студентів у процесі залучення їх до самостій­ної художньо-мистецької діяльності;
 • формування гармонійної, естетично-розвиненої особистості з використанням різних форм, методів виховної роботи та з урахуванням художньо-мистецьких інтересів і запитів студентів;
 • ство­рення належних умов для розвитку талантів серед молоді, удосконалення форм, методів виховної роботи;
 • залучення до співпраці професійних чи аматорських майстрів у різних видах мистецтва з метою підвищення мистецької обізнаності та кваліфікації студентів, розвитку їх творчих здібностей;
 • розкриття перед студентами важливості розвитку власного творчого потенціалу для майбутнього життя та професійної діяльності;
 • організація культурно-виховних заходів – екскурсій, творчих зустрі­чей, виставок творчих робіт студентів тощо, участі обдарованої молоді в культурних заходах міста, республіки, культурних міжнародних заходах тощо.